www.barossuli.hu
Keresett szó:

    Nagykép-logo.png

 

Nagykép-logo.jpg

    Nagykép-Mysty logo.jpg

Projekt

Három hetet meghaladó projekt

Projektoktatás:

Valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények bemutatása.

A projektmódszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma

áll.

A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához szervesen kapcsolódik.

Minden projekt egyedi, hiszen az egyes témák feldolgozása sokszínű, sokrétű lehet. Nincs két egyforma projekt, hiszen más környezetben, más gyerekek, más tanárok dolgoznak rajta.

 

A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését igényli. A tervezés két fő

szinten történik:

·Az első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat.

·A másik szint az egyes projektek megtervezését jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelenléte szükséges.

Lényeges vonása, hogy megszűnik a szóbeliség elsődlegessége, az eltérő képességek egyenértékű szerephez jutnak a közösen választott feladat közös megoldásában.

A tanár irányító szerepe az együttműködésben szinte észrevétlenül működik, a közös tervezésben, cselekvésben és ellenőrzésben érvényesül.

A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét. Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi, hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehetségük szerint válasszanak részfeladatot.

A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola hagyományos időkeretein, falain, élet közeli problémákból indít, és minden résztvevő mindenféle tapasztalataira épít.

Tevékenység

Fejlesztési lehetőség, tartalom

Tantárgyi integráció

Eszközök

Idő

Csoportalakítás

meseszereplők tulajdonságai, feladataik a mesékben,

ismeretek összegyűjtése,

heterogén csoportok kialakítása

beszédfejlesztés

magyar nyelv és irodalom

szókártyák

képek

A/4-es papírok

színesek

60 perc

Ismeretek összegyűjtése

Meglévő ismeretek felidézése

kérdések megfogalmazása

kérdezéskultúra fejlesztése

magyar nyelv és irodalom

Írólapok

Csomagolópapír

Ceruzák, tollak

30 perc

Versfeldolgozás:
Tarka lepke, kis mese

Olvasáskészség fejlesztése

Szövegértés

Ismeretek rendszerezése

magyar nyelv és irodalom

Olvasókönyv

Munkafüzet

Füzet

ceruzák

50 perc

Szövegfeldolgozás:

Az égig érő mesefa

Az égig érő paszuly

Beszédértés,

Olvasástechnika

Szövegértés

Főbb események kiemelése

Események sorba rendezése

Vázlat alkotása képekkel, dramatizálással

magyar nyelv és irodalom

 

 

 

vizuális kultúra

Olvasókönyv

Szövegek lapon

Munkafüzet

Lapok

Színesek

90 perc

Illusztrációk készítése

Belső képek megjelenítése papíron

Vizuális nevelés

Papír

Festék

Zsírkréta

60 perc

Ismeretközlő szöveg feldolgozása: Sárkányok nyomában

Lényegkiemelés

Olvasástechnika fejlesztése

Információ átadás

Magyar nyelv és irodalom

Olvasókönyv

Munkafüzet

Füzet

60 perc

Szövegfeldolgozás: A szerencsepróbáló királyfi

 

Beszédértés,

Olvasástechnika

Szövegértés

Főbb események kiemelése

Események sorba rendezése

Képregény alkotása

magyar nyelv és irodalom

 

 

 

vizuális kultúra

Olvasókönyv

Munkafüzet

Lapok

Színesek

80 perc

Papírsárkány készítése

Mérések

Hajtogatás

Mozgásfejlesztés

Ábrázolás

Matematika

Technika

Vizuális nevelés

Mozgás

Lapok,

Színesek

Filcek

Fonalak

60 perc

Szövegfeldolgozás: Hirdetések, plakátok

Szövegértés

Lényegkiemelés

Információkezelés

Szövegalkotás

Írás, íráshasználat

magyar nyelv és irodalom

 

Olvasókönyv

Szöveg lapokon

Feladatlapok

Munkafüzet

Füzet

60 perc

Versfeldolgozás:

Weöres Sándor: A hétfejű sárkány

Szövegértés

Belső képteremtés

Valóságos és mesei elemek összehasonlítása

magyar nyelv és irodalom

 

Olvasókönyv

Munkafüzet

Füzet

40 perc

Papírsárkány készítése Minisárkány készítése

 

Mérések

Alaklemez használata

Díszítés

Technika

Rajz

Matematika

Lapok,

Színesek

Filcek

Fonalak

50 perc

Ismeretközlő szöveg feldolgozása:

A papírsárkányokról

Lényegkiemelés

Információ átadása

Szövegalkotás

Beszédértés

Magyarázórajz készítése

Különböző népek szokásai

magyar nyelv és irodalom

Környezetismeret

Rajz

Szövegek lapokon

Ceruzák

Füzet

90 perc

Képhordozó papírsárkány készítése

Mérés

Díszítés

Rajz

Technika

Matematika

Környezetismeret

Csomagoló papír

Kréták

Fonalak

Szívószálak

90 perc

Szövegfeldolgozás:

A folyópartok réme (a krokodil)

Lényegkiemelés

Információ átadása

Szövegalkotás

Beszédértés

magyar nyelv és irodalom

Környezetismeret

Állatok…

Füzet

Feladatlapok

60 perc

Legenda meghallgatása:

Szent György legendája

Szövegértés

Szövegalkotás

Belső kép megjelenítése papíron, agyaggal

Szereplők, hősök tulajdonságai

magyar nyelv és irodalom

Rajz

Technika

Ki van a …

Feladatlapok

Füzet

Színesek

Agyag

90 perc

Projektzárás:

Kiállítás

Meseelőadás

Szervezői, rendezői készségek

Tervkészítés

Meghívások

Plakátok

magyar nyelv és irodalom

Környezetismeret

Rajz

Lapok

Színesek

Kész munkák

90 perc

 

Sárkány projekt

Nagykép-Sárkány Projekt 3.a.jpg


Sárkány-próba

Nagykép-Sárkány-próba.jpg


Sikerült!!!

Nagykép-Sikerült!!!.jpg


Egyéni sárkányok

Nagykép-Egyéni sárkányok.jpg


Minta-füzet

Nagykép-Minta füzet.jpg


Elmélyült alkotó munka - tanulás csoportban

Nagykép-TÁMOP 2010.04.22.jpg


<< 2024. Május >>
H K SZE CS P SZO V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       

Az iskola youtube csatornája elérhető az alábbi linken: https://goo.gl/eW4l6H

Nagykép-dth_fb.png


Nagykép-Erzsebetvaros.jpg

Közzétételi lista 
Nagykép-education_and_culture.jpg

Nagykép-tempus.jpg
COMENIUS
Iskolai Együttműködés Pályázat

Nagykép-ujmagyarorszag.jpg
TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0012
 
 ISKOLAÚJSÁG
 

Copyright @ Baross Gábor Általános Iskola