Különös közzétételi lista

1. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályok létszáma a 2018/2019. tanévben

Osztály

Létszám

1.t

18

1.c

25

2.a

16

2.t

14

3.a

21

3.c

19

3.t

20

4.a

18

4.c

24

5.a

19

5.c

21

6.a

19

6.c

17

7.a

24

7.b

22

8.a

20

8.b

15

 

2. A pedagógusok iskolai végzettsége és száma

Munkakör

Végzettség

 Létszám

Igazgató

Egyetem, közoktatási vezető

1 fő

Igazgató-helyettes

Egyetem, szakvizsga

1 fő

Főiskola, közoktatási vezető

1 fő

Tanító-tanár

Egyetem

2 fő

Főiskola

25 fő

Napközis nevelő

Főiskola

8 fő

Fejlesztő pedagógus

Egyetem

1 fő

Főiskola

1 fő

Könyvtáros

Főiskola

1 fő

Pszichológus

Főiskola

1 fő

 

3. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, végzettsége, szakképzettsége

Feladatkör

Végzettség

Szakképzettség

 Létszám

Iskolatitkár

Érettségi

Irodavezető

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Érettségi

Pedagógiai asszisztens

1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens

Érettségi

Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

1 fő

Rendszergazda

Érettségi

informatikus

1 fő

4. Az országos mérés-értékelés eredményei

 

Szövegértés

Matematika

6.évfolyam

8.évfolyam

6.évfolyam

8.évfolyam

2012.

1471

1588

1534

1761

2013.

1581

1537

1578

1621

2014.

1449

1557

1453

1574

2015.

1353

1503

1374

1495

2016.

1465

1571

1517

1604

2017.

1493

1604

1599

1684

Továbbtanulási mutatók

Tanév

Gimnázium (fő)

Szakközépiskola (fő)

Szakiskola (fő)

2011/2012.

32

8

16

2012/2013.

16

18

3

2013/2014.

26

14

10

2014/2015.

19

7

7

2015/2016.

11

16

 

 

Tanév

Gimnázium (fő)

Szakgimnázium (fő)

Szakközépiskola (fő)

Szakiskola (fő)

2016/2017.

22

14

1

6

2017/2018.

17

2

2

9

Lemorzsolódási, évismétlési mutatók

 Tanév

Évfolyamismétlők (fő)

2011/2012.

12

2012/2013.

19

2013/2014.

13

2014/2015.

17

2015/2016.

28

2016/2017.

26

2017/2018.

13

7. A tanév rendje

A tanítási év időbeli keretei

A 2018/2019. tanévben a tanítási év

 • első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő)
 • utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek).

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

Az első félév

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart, 2019. február 1-jéig értesítjük a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

 

 

 

1.1. Tanítás nélküli munkanapok

A hat tanítás nélküli munkanapot meghatározott pedagógiai célra tanítás nélküli munkanapként használunk fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról -a nevelőtestület véleményének kikérésével- az iskolai diákönkormányzat dönt.

 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Napok száma

Időpont

Esemény

1.

2018.09.07. péntek

Diákönkormányzati nap

2.

2018.10.26. péntek

Szakmázz! pályaorientációs nap

3.

2019.01.03. csütörtök

Módszertani nap

4.

2019.01.04. péntek

Módszertani nap

5.

2019.03.14. csütörtök

Továbbképzési nap

6.

2019.03.18. hétfő

Továbbképzési nap

 

1.5. Tanévzárás

Időpont

Esemény

2019.06.14.

Ballagás

2019.06.19.

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás

2018.06.27

Tanévzáró értekezlet

 

1.2. Tanítási szünetek
 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
1.3. Munkanap áthelyezése

 

Országos

Pihenő nap

Szombaton ledolgozva

2018.10.22. hétfő

2018.10.13.

2018.11.02. péntek

2018.11.10.

2018.12.24. hétfő

2018.12.01.

2018.12.31. hétfő

2018.12.15.

 

Helyi

Időpont

Esemény

Helyett

2018.09.22.

Erzsébetvárosi Futó- és Gyaloglónap

2018.12.01.

2019.04.  

Egészségnap, családi nap

2018.12.15.

 

1.4. Témahetek és napok

Időpont

Esemény

2018.10.15-2018.10.19.

Európai Kódolás Hete

2018.12.17-2018.12.21.

Karácsonyi témahét

2019.02.25-2019.03.01.

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét

2019.03.18-2019.03.22.

Fenntarthatósági Témahét

2019.04.08-2019.04.12.

Digitális Témahét

2018.10.03.

Mi a pálya? Műszaki Pályaválasztó Fesztivál

2018.11.

Lovas Nap

1.6. Éves mérések

Időpont

Esemény

2018.10.12-ig

DIFER felmérés

2017.12.01-ig

DIFER lebonyolítás

2019.01.09-04.26

NETFIT

2019.05.22.

OKÉV idegen nyelvi mérés

2019.05.29.

OKÉV kompetenciamérés

 

8. Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai 

 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

 • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
 • A házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő. 
 • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

 • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

 • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
 •  házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő. 
 • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

 • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

 

9. Az intézmény nyitva tartása

Nyitvatartási rend

 • A tanév során az iskola hétfőtől – péntekig 6. 30-kor kinyit – és az iskolában szervezett utolsó program után, de  legkésőbb 20. 00 órakor bezár. 
 • Az épületben a nyitva tartási időn kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
 • Az iskola a tanulókat 7. 00 órától fogadja. A délutáni foglalkozások, a napközi ügyelet 17. 00- kor ér véget. Az iskola épületében a tanulók ezután csak az iskola által vagy az iskola engedélyével szervezett rendezvények miatt tartózkodhatnak
 • Tanévközi tanítási szünetekben a nem pedagógus dolgozók - beosztásuknak megfelelően – az épületben tartózkodnak.
 • Nyári szünetben a munkanapokon csak a technikai dolgozók, valamint a vezetők valamelyike tartózkodik az épületben. 
 • A nyári szünetben előre meghatározott ügyeleti napokon 9. 00 – 13. 00 óra között az irodában ügyeletet tart az iskola vezetőségének egy tagja és az iskolatitkár.
 • A szorgalmi idő előkészítése az augusztus15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.
 • Az iskola ebédlője reggel 8.30 és 9.30 között, délben 11.30 és 14.30 között tart nyitva. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak a reggeli és ebéd elfogyasztására ezek az időpontok állnak rendelkezésre.

A tanítás rendje

A tanítás 7. 45 órakor kezdődik. Az órák 45 percesek, a 6. órák 40 percesek. A szünetek idejét a Házirend határozza meg. A tanítási idő végén a tanulók csoportosan, nevelői kísérettel távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, távollétében az osztályfőnök-helyettes vagy az iskolában tartózkodó vezető írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát.

Ügyeletek

Pedagógus ügyelet: 7.00 – 7.45 óra között reggeli alsós ügyeletet, /folyosó–utcai ügyeletet/ a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben a folyosókon. Az ebédlőben az ebédeltetés ideje alatt tanári, pedagógus asszisztensi ügyelet működik. Az ügyeleti beosztás az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére.

 Tanulói ügyelet: A tanulói ügyeletet a diákönkormányzat vezetője szervezi meg és ellenőrzi.  A tanulói ügyelet kialakításában figyelemmel kell lenni arra, hogy az ügyeleti tevékenység a tanulókat a tanulásban, a tanórákon való részvételben lehető legkisebb mértékben akadályozza. 

Hivatalos ügyek intézése

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7. 00 és 15.00 óra között

Az ügyfélfogadás ideje és rendje a portán és a titkárságon olvasható.

A vezetők benntartózkodása

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7. 00 és 17.00 óra között az igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.