Különös közzétételi lista

1. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályok létszáma a 2018/2019. tanévben

Osztály

Létszám

1.c

20

1.t

21

2.c

21

2.t

19

3.a

15

3.t

13

4.a

19

4.c

19

4.t

17

5.a

18

5.c

23

6.a

20

6.c

20

7.a

18

7.c

21

8.a

20

8.b

21

 

2. A pedagógusok iskolai végzettsége és száma

Munkakör

Végzettség

 Létszám

Igazgató

Egyetem, közoktatási vezető

1 fő

Igazgató-helyettes

Egyetem, szakvizsga

1 fő

Főiskola, közoktatási vezető

1 fő

Tanító-tanár

Egyetem

2 fő

Főiskola

22 fő

Napközis nevelő

Főiskola

8 fő

Fejlesztő pedagógus

Egyetem

1 fő

Főiskola

2 fő

Könyvtáros

Főiskola

1 fő

Pszichológus

Főiskola

1 fő

 

3. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, végzettsége, szakképzettsége

Feladatkör

Végzettség

Szakképzettség

 Létszám

Iskolatitkár

Érettségi

Irodavezető

1 fő

Pedagógiai asszisztens

Érettségi

Pedagógiai asszisztens

2 fő

Gyógypedagógiai asszisztens

Érettségi

Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

1 fő

Rendszergazda

Érettségi

informatikus

1 fő

4. Az országos mérés-értékelés eredményei

 

Szövegértés

Matematika

6.évfolyam

8.évfolyam

6.évfolyam

8.évfolyam

2012.

1471

1588

1534

1761

2013.

1581

1537

1578

1621

2014.

1449

1557

1453

1574

2015.

1353

1503

1374

1495

2016.

1465

1571

1517

1604

2017.

1493

1604

1599

1684

2018.

1532

1646

1641

1613

Továbbtanulási mutatók

Tanév

Gimnázium (fő)

Szakközépiskola (fő)

Szakiskola (fő)

2011/2012.

32

8

16

2012/2013.

16

18

3

2013/2014.

26

14

10

2014/2015.

19

7

7

2015/2016.

11

16

 

 

Tanév

Gimnázium (fő)

Szakgimnázium (fő)

Szakközépiskola (fő)

Szakiskola (fő)

2016/2017.

22

14

1

6

2017/2018.

17

2

2

9

2018/2019.

15

6

10

1

Lemorzsolódási, évismétlési mutatók

 Tanév

Évfolyamismétlők (fő)

2011/2012.

12

2012/2013.

19

2013/2014.

13

2014/2015.

17

2015/2016.

28

2016/2017.

26

2017/2018.

13

2018/2019.

10

7. A tanév rendje

    7.1 A tanítási év időbeli keretei

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2018. szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási napja: 2019. június 15. (hétfő).

A tanítási napok száma 180 nap.

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart, 2020. január 31-jéig értesítjük a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

 

 

7.2. Tanítás nélküli munkanapok

A hat tanítás nélküli munkanapot meghatározott pedagógiai célra tanítás nélküli munkanapként használunk fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról -a nevelőtestület véleményének kikérésével- az iskolai diákönkormányzat dönt.

 

 

 

 Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Napok száma

Időpont

Esemény

1.

2019.10.25. péntek

Szakmázz! pályaorientációs nap

2.

2020.02.27-28.

Módszertani napok

3.

2020.04.04. szombat

DÖK-Nap (2020.04.17. helyett)

4.

2020.04.15-16. péntek

Szakmai napok

 

7.5. Tanévzárás

Időpont

Esemény

2020.06.12.

Ballagás

2020.06.18.

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás

2020.06.26

Tanévzáró értekezlet

 

7.3. Tanítási szünetek
 • Az őszi szünet 2019.október 28-tól október 31-ig tart. (szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 4. hétfő).
 • Téli szünet: 2019. december 23-tól január 3-ig tart (szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. hétfő).
 • Tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig tart (szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 15. szerda).

7.4. Témahetek és napok

Időpont

Esemény

2019.10.07-2019.10.11.

Európai Kódolás Hete

2019.12.16-2019.12.20.

Karácsonyi témahét

2019.02.25-2019.03.01.

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét

2020.03.02-2020.03.06.

Fenntarthatósági Témahét

2020.03.23-2020.03.24.

Digitális Témahét

2019.09.24-25.

Mi a pálya? Műszaki Pályaválasztó Fesztivál

7.6. Éves mérések (Külső és belső)

Időpont

Mérés

Évfolyam

2019. Szeptember

DIFER – bemeneti mérés

1.évf.

2019. Szeptember

Tantárgyi mérések (diagnosztika)

2-8.évf.

2019.12.08.

Próbafelvételi

8.évf.

2020.01.10.

Iskolai kompetencia-mérés 1.

6., 8.évf.

2020.01.08.04-24.

NETFIT (diákok fizikai állapota és edzettsége)

5-8. évf.

2020.04.06.

Iskolai kompetencia-mérés 2.

6., 8.évf.

2020. május

Matematika és szövegértés mérése

4.évf.

2020.05.20.

OKÉV - Országos idegen nyelvi mérés

6., 8.évf.

2020.05.27.

OKÉV - Országos matematika, szövegértés kompetencia

6., 8.évf.

 

8. Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai 

 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

 • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
 • A házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő. 
 • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

 • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra, azonban a készségek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságától.

 • A házi feladatok célja, hogy a tanulók: elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat, megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését.
 •  házi feladat lehet: szóbeli, írásbeli munka, vagy egyszerre mindkettő. 
 • Házi feladatok lehetnek:

feladatgyűjteményből adott feladatok,

tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,

vázlatkészítés,

leíró vagy elemző munkák,

házidolgozat,

gyűjtő- vagy kutatómunka, illetve számítógépes feladat.

 • Házi feladat adásának alapelvei:

Hétvégére, iskolai szünetekre nem adunk

A hétközbeni házi feladatok gyakorlásra irányuló feladatok legyenek

Hosszabb memoriter adása esetén a tanulókkal egyeztetve, a határidőt pontosan meg kell jelölni.

Szorgalmi feladatot a tanulók önként vállalhatnak.

 

9. Az intézmény nyitva tartása

Nyitvatartási rend

 • A tanév során az iskola hétfőtől – péntekig 6. 30-kor kinyit – és az iskolában szervezett utolsó program után, de  legkésőbb 20. 00 órakor bezár. 
 • Az épületben a nyitva tartási időn kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.
 • Az iskola a tanulókat 7. 00 órától fogadja. A délutáni foglalkozások, a napközi ügyelet 17. 00- kor ér véget. Az iskola épületében a tanulók ezután csak az iskola által vagy az iskola engedélyével szervezett rendezvények miatt tartózkodhatnak
 • Tanévközi tanítási szünetekben a nem pedagógus dolgozók - beosztásuknak megfelelően – az épületben tartózkodnak.
 • Nyári szünetben a munkanapokon csak a technikai dolgozók, valamint a vezetők valamelyike tartózkodik az épületben. 
 • A nyári szünetben előre meghatározott ügyeleti napokon 9. 00 – 13. 00 óra között az irodában ügyeletet tart az iskola vezetőségének egy tagja és az iskolatitkár.
 • A szorgalmi idő előkészítése az augusztus15-től augusztus 31-ig tartó időszakban történik. Ebben az időszakban kell megszervezni a javítóvizsgákat.
 • Az iskola ebédlője reggel 8.30 és 9.30 között, délben 11.30 és 14.30 között tart nyitva. Az iskola dolgozóinak és tanulóinak a reggeli és ebéd elfogyasztására ezek az időpontok állnak rendelkezésre.

A tanítás rendje

A tanítás 7. 45 órakor kezdődik. Az órák 45 percesek, a 6. órák 40 percesek. A szünetek idejét a Házirend határozza meg. A tanítási idő végén a tanulók csoportosan, nevelői kísérettel távoznak az iskolából. A tanuló a tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, távollétében az osztályfőnök-helyettes vagy az iskolában tartózkodó vezető írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát.

Ügyeletek

Pedagógus ügyelet: 7.00 – 7.45 óra között reggeli alsós ügyeletet, /folyosó–utcai ügyeletet/ a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben a folyosókon. Az ebédlőben az ebédeltetés ideje alatt tanári, pedagógus asszisztensi ügyelet működik. Az ügyeleti beosztás az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére.

 Tanulói ügyelet: A tanulói ügyeletet a diákönkormányzat vezetője szervezi meg és ellenőrzi.  A tanulói ügyelet kialakításában figyelemmel kell lenni arra, hogy az ügyeleti tevékenység a tanulókat a tanulásban, a tanórákon való részvételben lehető legkisebb mértékben akadályozza. 

Hivatalos ügyek intézése

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7. 00 és 15.00 óra között

Az ügyfélfogadás ideje és rendje a portán és a titkárságon olvasható.

A vezetők benntartózkodása

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7. 00 és 17.00 óra között az igazgató és helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. 

Közérdekű adatok megismerésének és igénylésének rendje

Közérdekű adatok megismerése

Alapfogalmak

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Közérdekű adatok nyilvánossága

A Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola, mint állami és helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani az intézménnyel és a tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos pontos és gyors tájékoztatást. Ezek alapján nyilvánosak az alábbi adatok és az iskola honlapján megtekinthetők:

 • Az iskola Pedagógiai Programja
 • Az iskola működési rendje és annak szabályzata (SZMSZ)
 • A Házirend
 • Panaszkezelés
 • Pedagógusok végzettsége és száma
 • A nevelőmunkát segítők száma és feladatköre
 • Az országos mérési eredmények
 • Továbbtanulási mutatók
 • Lemorzsolódási mutatók
 • A mindennapos testedzés lehetőségei, szakkörök
 • A házi feladatok adásának elvei, a dolgozatok szabályai
 • A tanév helyi rendje
 • Az iskolai osztályok és a tanulók száma

Az intézmény lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve:

 • ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította,
 • ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot - az adatfajták meghatározásával törvény - főként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel - korlátozza,
 • ha az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése

Közérdekű adatot bárki illetékmentesen igényelhet személyesen a Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskolában (1078 Budapest, VII. ker. Hernád u. 42-46.).

Az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha:

 • az igényelt adat a honlapon vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető,
 • az igénylő szóban kéri a választ,
 • szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.

A közérdekű adatigénylés teljesítésekor költségtérítés állapítható meg.

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Adatvédelmi előírások

A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges, a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.


Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

Szervezeti egységek adatfelelősei, elérhetőségük

A Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola belső adatvédelmi felelőse:

                Futás Béláné

Elérhetősége:

1078 Budapest, Hernád u. 42-46.
telefon: 06-1-344-6635
e-mail: hernad42iskola@gmail.com