Mysty

MYSTY – My Story:

Digitális történetírás: új szín – új forma az oktatásban

Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott MYSTY – My Story projektünk nemzetközi.

Négy Európai Uniós ország vesz részt benne, négy iskola és négy szervezet (egyetem, civil szervezetek).

A pályázatban angol, osztrák, olasz és magyar partnerek működnek együtt az iskolák kulturális tevékenységeinek segítése, az interkulturális gondolkodás elmélyítése és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság növelése céljából.

A MYSTY projekt középpontjában a digitális történetmesélés áll. Tanulóink életük egy-egy történetét elvenítik meg digitális formában a család, ételek és ünnepek témakörökben.

 Digitális történeteket készítenek, megismerve az ehhez kapcsolódó digitális tevékenységet (írás, hangfelvétel, kép és zene illusztrációk). Az elkészült alkotásokat egy online digitális történetgyűjteménybe töltünk fel (MYSTY Digital Storytelling Toolbox). Megtekinthetők az iskola youtube-csatornáján, melynek linkje a www.barossuli.hu weboldalon érhető el.

A két éves projekt során szakköri keretben lehetőséget és eszközöket biztosítunk tanulóinknak ahhoz, hogy elmesélhessék saját történeteiket.

Olyan segédanyagokat dolgoztunk ki, melyek hozzájárulnak a kulturális és interkulturális tudatosság, a digitális kompetenciák, az állampolgári ismeretek, a kritikai gondolkodás és önismeret fejlesztéséhez.

A projektben végzett tevékenységek:

  • Az angol, olasz, osztrák és magyar alaptantervek összevetése, feltárni a digitális történetírás beépítésének lehetőségeit
  • Tanulói kézikönyv összeállítása, melynek segítségével elsajátítható a digitális történetmeséléshez szükséges tudás és tanulóink létrehozhatják saját alkotásaikat
  • Tematikus digitális történetgyűjtemény összeállítása az iskolák és más közösségek számára

A tanárokból, oktatási-, kommunikációs és technikai szakemberekből álló konzorcium célja, hogy a résztvevő tanárok és diákok feloldják előítéleteiket, tudatosabbá váljanak a kulturális sokszínűség iránt. Ezzel egyidőben a tanulók megismerkedhessenek a digitális technológiák sokszínű felhasználásával.

A módszer alkalmazása lehetővé teszi újabb és érdekes tanulási módszerek elsajátítását.

Mindezeken felül lehetőséget biztosítunk a tanulók számára, hogy megosszák kultúrájukat, szokásaikat és élményeiket társaikkal, más közösségekkel, iskolákkal.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az iskolai oktatás területén
Pályázati azonosító: 2016-1-UK01-KA201-024609

A projekt futamideje: 24 hónap (2016. november 1 – 2018. október 31.)
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 237 047 Euro

Partnerek:
Gloucestershire-i Egyetem, Egyesült Királyság (főpályázó)
St Edward Középiskola, Egyesült Királyság
Grazi Egyetem, Ausztria
Grazi Nemzetközi Kéttannyelvű Iskola, Ausztria
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Magyarország
Baross Gábor Általános Iskola, Magyarország
Danilo Dolci Központ a Kreatív Fejlődésért, Olaszország
Regina Margherita Középiskola, Olaszország

 

A projekt honlapja: http://mysty.eu/