Hitoktatás

A Hit Gyülekezete általános iskolai hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez szól, ezért az állami fenntartású iskolákban tanítandó hit- és erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy bármilyen világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen. Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet kívánunk tanítani, ugyanis a Biblia általános ismerete még mindig jóval alacsonyabb szinten áll hazánkban, mint NyugatEurópában. Meggyőződésünk szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagukért beszélnek. A bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat, melyeket az egyes korosztályok számára érthető szinten ismertetjük meg, ez által a gyermekek képesek lesznek maguk is kreatív módon, közös munkával, megbeszéléssel levonni a számukra aktuális erkölcsi tanulságokat, következtetéseket. Célunk, hogy a fiatalok a Bibliát megismerjék, megszeressék, és az abban szereplő hősök példaképként szolgáljanak a számukra, történeteikből erkölcsi és életvezetési tanácsokat meríthessenek egész életükben. Ez a szemlélet a mai oktatásból és a média világából is hiányzik. Óráink döntően kis csoportokban, sokszor néhány fővel történnek, ami lehetővé teszi, hogy az órák a diákok egyéni képességeinek, érdeklődési körének megfelelően folyjanak. Egyházunk bibliaoktatását felekezettől függetlenül minden érdeklődő gyermek számára ajánljuk, nincsen semmilyen hitélettel kapcsolatos elvárás az óráinkon sem azon kívül. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba. Ezért egyházunk hit- és erkölcstan óráit felekezeti hovatartozástól függetlenül ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe. További információt az oktatásunkról a www.hiteserkolcstan.hu honlapon olvashat, vagy felteheti kérdéseit a hitoktatas@hit.hu email címen keresztül.Hit Gyülekezete